Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
GUGiK-3.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-3.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019