Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
GUGiK-6.00 - sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-6.00 - sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUGiK https://emuia.gugik.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019