Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
H-01s - sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01s - sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji G;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (30%)
Raz w roku do 27 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019