Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
H-01w - sprawozdanie o sieci handlowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01w - sprawozdanie o sieci handlowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność gospodarczą poprzez sieć sklepów, sklepy detaliczne, stacje paliw (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 27 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura handlowa. Obciążenie respondentów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019