Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej zaklasyfikowane wg PKD do podklasy 59.13.Z;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Instytut Sztuki Filmowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność w dziedzinie kinematografii. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019