Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych)
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe; urzędy miast na prawach powiatu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 20 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Hodowla lasu. Obciążenie respondentów. Pozyskanie drewna. Zasoby leśne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019