Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
ŁP-4 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ŁP-4 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 maja 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Infrastruktura i usługi pocztowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019