Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MRPiPS-05 - sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-05 - sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Domy pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania domów pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki
Środowiskowe domy samopomocy lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania środowiskowych domów samopomocy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki
Powiatowe centrum pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pomoc społeczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019