Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MSWiA-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA; jednostki budżetowe tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka placówek leczniczych. Dane adresowe i terytorialne. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019