Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Okręgowe izby lekarskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019