Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, placówka koordynująca leczenie gruźlicy wskazana przez wojewodę
Placówka koordynująca leczenie gruźlicy wskazana przez wojewodę;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019