Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, Instytut Psychiatrii i Neurologii, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019