Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 12 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Apteki. Kadra medyczna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019