Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Obciążenie respondentów. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019