Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie; urzędy marszałkowskie; starostwa powiatowe; Narodowy Fundusz Zdrowia (centrala); Narodowy Fundusz Zdrowia (oddziały wojewódzkie); Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Egzaminów Medycznych; Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych; uniwersytety medyczne oraz inne szkoły wyższe kształcące kadrę medyczną;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019