Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Środowiska
Źródło danych:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 14 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12