Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
RRW-19 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
RRW-19 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Armatorzy statków rybackich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje o statku rybackim. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019