Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
RRW-3 - sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-3 - sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Weterynarii
Graniczne inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność weterynaryjna. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.34
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019