Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
RRW-9 - sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-9 - sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Scalenia i wymiany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019