Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
S-10 - sprawozdanie o studiach wyższych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
S-10 - sprawozdanie o studiach wyższych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego. Obciążenie respondentów. Społeczeństwo informacyjne. Studenci.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019