Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
TDI - sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TDI - sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej będące przewoźnikami lub spedytorami, którzy zajmują się przewozami jednostek intermodalnych transportem drogowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Terminale transportu intermodalnego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019