Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
TK-3a - sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TK-3a - sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 czerwca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Przewozy pasażerów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019