Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
TK-5 - sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TK-5 - sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty zarządzające: infrastrukturą kolejową, dworcami kolejowymi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Sieć kolejowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019