Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
TL-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TL-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Lotnictwa Cywilnego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Tabor lotniczy i jego eksploatacja.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019