Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MSZ CRKP 01 - dane dotyczące Kart Polaka
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Źródło danych:
Centralny Rejestr Kart Polaka;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Raz w roku do 29 maja 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020