Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
URE SI NCW 01 - dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 30 sierpnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 30 sierpnia 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 15 listopada 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 17 lutego 2020 r. za IV kwartał 2019 r., do 16 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki 5 razy w roku do 30 sierpnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 30 sierpnia 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 15 listopada 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 17 lutego 2020 r. za IV kwartał 2019 r., do 16 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019