Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
B-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 14 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 14 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 14 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka energetyczna budynku. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10 1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019