Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 maja 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 9 sierpnia 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 8 listopada 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za IV kwartał 2019 r., do 20 lipca 2020 r. za rok 2019 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2019 r., za II kwartał 2019 r., za III kwartał 2019 r., za IV kwartał 2019 r. i do 12 lutego 2020 r. za IV kwartał 2019 r. - dane wstępne, do 9 marca 2020 r. za IV kwartał 2019 r., do 31 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.01 1.67.03 1.67.07