Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc, od 30 sierpnia 2019 r. za lipiec, do 10 września 2019 r. za sierpień, do 10 października 2019 r. za wrzesień, do 10 listopada 2019 r. za październik 2019 r., do 10 grudnia 2019 r. za listopad i do 10 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Turystyczna baza noclegowa. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019