Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
BR-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BR-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,3%
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019