Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-Not24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-Not24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Notariusze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy apelacyjne
Sądy apelacyjne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 14 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Akty notarialne. Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe. Inne czynności notarialne. Obciążenia administracyjne respondentów. Projekty aktów notarialnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019