Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 9 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Sąd Okręgowy w Lublinie
Sąd Okręgowy w Lublinie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r. - dane ostateczne, do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r. - dane ostateczne, do 14 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r. - dane ostateczne, do 14 stycznia 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy zawieszone. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Załatwienie spraw przez referendarzy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019