Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp sukcesywnie i do 15 lutego 2019 r. za styczeń 2017 r., do 15 marca 2019 r. za luty 2017 r., do 15 kwietnia 2019 r. za marzec 2017 r., do 15 maja 2019 r. za kwiecień 2017 r., do 17 czerwca 2019 r. za maj 2017 r., do 15 lipca 2019 r. za czerwiec 2017 r., do 16 sierpnia 2019 r. za lipiec 2017 r., do 16 września 2019 r. za sierpień 2017 r., do 15 października 2019 r. za wrzesień 2017 r., do 15 listopada 2019 r. za październik 2017 r., do 16 grudnia 2019 r. za listopad 2017 r., do 15 stycznia 2020 r. za grudzień 2017 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu rozpoznania choroby i do 15 lutego 2019 r. za styczeń 2017 r., do 15 marca 2019 r. za luty 2017 r., do 15 kwietnia 2019 r. za marzec 2017 r., do 15 maja 2019 r. za kwiecień 2017 r., do 17 czerwca 2019 r. za maj 2017 r., do 15 lipca 2019 r. za czerwiec 2017 r., do 16 sierpnia 2019 r. za lipiec 2017 r., do 16 września 2019 r. za sierpień 2017 r., do 15 października 2019 r. za wrzesień 2017 r., do 15 listopada 2019 r. za październik 2017 r., do 16 grudnia 2019 r. za listopad 2017 r., do 15 stycznia 2020 r. za grudzień 2017 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp do 30 września 2019 r. za rok 2017;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 grudnia 2019 r. za rok 2017;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Imię i nazwisko. Kraj urodzenia. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019