Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MZ/Szp-11 - karta statystyczna szpitalna ogólna
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ/Szp-11 - karta statystyczna szpitalna ogólna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Szpitale - zakłady lecznicze, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON, z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w ramach programu pilotażowego (część, lub wszystkie szpitale w województwie, odpowiednio do decyzji kierownika komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej w urzędzie wojewódzkim)
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (część, lub wszystkie szpitale w województwie, odpowiednio do decyzji kierownika komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej w urzędzie wojewódzkim).
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Procedury medyczne. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.03