Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia także zakłady podległe MON;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. - dane wstępne, do 1 lipca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 lipca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 marca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. - dane wstępne, do 15 lipca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dotacje. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.16 1.65.13 1.65.19 1.65.20 1.67.07 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020