Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
NBP-NM/RP - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek pierwotny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
NBP-NM/RP - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek pierwotny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 21 czerwca 2019 r. dane transakcyjne za okres od 1 marca do 31 maja 2019 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 3 czerwca 2019 r., do 20 września 2019 r. dane transakcyjne za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 2 września 2019 r., do 20 grudnia 2019 r. dane transakcyjne za okres od 1 września do 30 listopada 2019 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 2 grudnia 2019 r., do 20 marca 2020 r. dane transakcyjne za okres od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 2 marca 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019