Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Środowiska
Źródło danych:
OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 czerwca 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 13 września 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 16 grudnia 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 16 marca 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019