Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
PK-P1N - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Prokuratury Krajowej
Źródło danych:
PK-P1N - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 8 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 8 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Prokuratury regionalne za działalność podległych prokuratur okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Prokuratury regionalne za działalność własną i podległych prokuratur okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja spraw. Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019