Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie wylęgów drobiu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 13 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie wylęgów drobiu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 15 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Produkcja i zagospodarowanie jaj. Wylęgi drobiu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019