Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
R-10Ma - meldunek o skupie niektórych gatunków owoców
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-10Ma - meldunek o skupie niektórych gatunków owoców
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup owoców bezpośrednio od producentów rolnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 5 czerwca 2019 r. za maj 2019 r., do 4 lipca 2019 r. za czerwiec 2019 r., do 5 sierpnia 2019 r. za lipiec 2019 r., do 5 września 2019 r. za sierpień 2019 r., do 3 października 2019 r. za wrzesień 2019 r., do 6 listopada 2019 r. za październik 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Skup produktów rolnych lub leśnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019