Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 lipca 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych lub wywiad telefoniczny;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/, teleankieter statystyczny
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku od 27 czerwca do 10 lipca według stanu na 1 czerwca 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019