Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
RRW-18 - sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-18 - sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania lub dostarczania nasienia knurów;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 23 stycznia 2020 r. za II półrocze 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 9 sierpnia 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 14 lutego 2020 r. za II półrocze 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Pogłowie świń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019