Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zagraniczne oddziały zakładów ubezpieczeń działające w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 15 maja 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r., do 14 sierpnia 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 14 listopada 2019 r. według stanu na 30 września 2019 r., do 14 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019