Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
ST-P - statystyka powiatu: samorząd i transport
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ST-P - statystyka powiatu: samorząd i transport
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy dzielnic m.st. Warszawy; Zarządy związków powiatowo-gminnych; Starostwa powiatowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Obciążenie respondentów. Organizacja transportu drogowego. Samorząd terytorialny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.02 1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020