Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
zał. DG-1 - załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
zał. DG-1 - załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 10 - 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 10%
Raz w kwartale do 5 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 5 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 7 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 5 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 5 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 7 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Produkcja budowlano-montażowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019