Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
ZD-C - badanie organizacji i rozkład czasu pracy - ankieta modułowa BAEL
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD-C - badanie organizacji i rozkład czasu pracy - ankieta modułowa BAEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,4%
Jednorazowo do 7 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Dojazdy do pracy. Elastyczne formy organizacji pracy. Metody organizacji pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019