Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
EHIS-2 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EHIS-2 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Jednorazowo od 15 września do 31 grudnia 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność fizyczna. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Dane identyfikacyjne. Dane uzupełniające o zdrowiu. Dostęp do opieki zdrowotnej. Kontakty społeczne. Niepełnosprawność prawna. Profilaktyka zdrowotna. Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego. Sposób odżywiania i używki. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Zachorowania, problemy zdrowotne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Choroba lub dolegliwość. Grupy schorzeń niesprawnych. Natężenie odczuwanego bólu. Ocena stanu zębów i dziąseł. Pomoc w podstawowych czynnościach. Posiadanie ważnego orzeczenia wydanego przez KRUS, MON, MSWiA. Posiadanie ważnego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub ZUS. Trudności w funkcjonowaniu. Wpływ bólu na obowiązki codzienne. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Występowanie wybranych problemów zdrowotnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019