Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
KNF SISFDM 01 - dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 31 lipca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Domy maklerskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.67.01 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019