Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MF VAT 01 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 4 razy w roku do 21 czerwca 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 września 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 19 grudnia 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 20 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.01 1.49.02 1.49.05 1.49.08 1.49.09 1.51.09 1.61.01 1.61.05 1.61.17 1.65.13 1.67.03 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019