Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
G-09.10 - sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
G-09.10 - sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 25 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 25 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 25 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 27 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, portal sprawozdawczy https://wegiel.arp.com.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019